Política de privacitat

1. Drets i compromisos

De manera senzilla, els DRETS que es poden exercir són els següents:

Dret d’informació: suposa que qualsevol particular pot conèixer en qualsevol moment quines són les dades que es gestiones i emmagatzemen sobre ell, les raons o finalitats que motiven la seva compilació, així com la seva possible cessió o transferència de dades a tercers.

Dret d’accés: recull la possibilitat de sol·licitar una còpia de totes les dades que gestionem o emmagatzemem sobre la teva persona.

Dret de rectificació: en cas de detectar que les teves dades no estan actualitzades o són incorrectes, es pot sol·licitar que realitzem els canvis oportuns i necessaris per corregir-les.

Dret de supressió/cancel·lació o “dret a l’oblit”: en qualsevol moment es pot sol·licitar la cancel·lació/esborrat de totes les dades que tractem, eliminant de les nostres bases de dades tota la teva informació personal.

En cas de que la supressió no fos possible tècnicament, aplicarem l’anonimització de la informació. Igualment si la supressió no fos possible per motius legals (per exemple, conservació de factures al llarg dels terminis legals), es procedirà al bloqueig d’aquestes dades i a l’esborrat de les que no són imprescindibles. En qualsevol cas, seràs informat en resposta a la teva sol·licitud, de en quin dels supòsits ens trobem.

Dret d’oposició: et pots oposar a un o diversos tractaments de la teva informació en qualsevol moment i sense cap tipus de justificació (per exemple, cancel·lar l’enviament de correus electrònics informatius …).

Dret a retirar el consentiment: en la mateixa línia que l’anterior dret, es pot retirar el consentiment atorgat prèviament a tractar les teves dades amb una determinada finalitat, sense que això suposi, a priori, una limitació en l’ús dels productes o serveis. En el cas de l’enviament de comunicacions comercials, el usuari o client podrà revocar el consentiment o bé mitjançant l’adreça electrònica info@riostabarcelona.com o bé mitjançant la connexió inclosa en cada comunicació a tal fi.

Dret a la portabilitat de dades: pots sol·licitar que enviem una còpia de les teves dades personals, en un format estructurat d’ús general i lectura mecànica o bé podem transferir les teves dades personals a un tercer.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): RIOSTA BARCELONA no pren decisions individualitzades de forma automàtica amb les dades obtingudes a les nostres planes web. Per tant no es prendrà cap decisió que afecti a tu o als teus drets sense la intervenció dels nostres empleats, a l’efecte de prestar un servei amb acceptació expressa de totes les condicions.

RIOSTA BARCELONA es compromet a facilitar a tots els particulars la deguda atenció, i a respondre les diferents sol·licituds dintre del termini establert, en cas d’exercir algun o diversos dels teus drets. Per exercir-los podeu enviar un correu electrònic a l’adreça: info@riostabarcelona.com.

Pel que fa als nostres COMPROMISOS, RIOSTA BARCELONA garanteix:

Transparència: un dels nostres principals objectius és facilitar la màxima informació i formació als nostres clients i usuaris, i pretenem oferir la millor experiència adequada als estàndards normatius.

Control: seguirem oferint controls als nostres clients i usuaris perquè sàpiguen en tot moment qui tracta les seves dades i com són tractades.

Responsabilitat: som responsables de les nostres pràctiques quant a l’ús i l’emmagatzematge de dades i comptem amb sòlids principis i codis de conducta i ètica empresarial de cara als nostres empleats, de manera que no es poden gestionar les seves dades al marge de les finalitats per a les quals van ser recaptades.

Privacitat: totes les dades recollides estan emmagatzemades en programes amb els més alts estàndards, garantint la seva total privacitat.

Seguretat: disposem de còpies de seguretat que garanteixen la integritat i recuperació de dades.

2. Base Jurídica / Legitimació

En base al RGPD pel tractament de dades de caràcter personal, és necessari fonamentar adequadament i de manera que es mantingui constància, de quina és la base jurídica que legitima el tractament de les mateixes.

Els fonaments jurídics més importants són:

 • compliment contractual: les dades processades han de ser necessàries i pertinents per a l’execució del servei o producte que s’ha contractat i, per tant, han de ser clarament definides en el contracte.
 • consentiment:
  • es requereix que el consentiment sigui específic, informat i inequívoc, expressat lliurement per un acte afirmatiu i clar (no es permeten caselles pre-marcades).
  • s’ha de informar de l’opció de negar el consentiment.
  • es requereix disposar de la capacitat per contractar (edat legal oportuna, capacitat de obrar …) o en cas contrari haurà de ser el progenitor o tutor legal qui ha d’atorgar el consentiment. Els nostres serveis no es dirigeixen a menors pel que, al subscriure el contracte, el client declara i garanteix que és major d’edat o que té la capacitat legal per contractar.
  • En cas de tractament de dades sensibles o especials es requerirà a més un consentiment Explicit.
 • Interès legítim: s’ha de tenir un interès legítim que no entri en col·lisió amb els drets o interessos de les persones. En el nostre cas, fonamentem la base jurídica de legitimació, en l’execució del contracte o la prestació de serveis sol·licitats o contractats, mitjançant una confirmació expressa per part del client o usuari de l’acceptació del contracte.

En cas de sol·licitar informació dels nostres productes o serveis, es sol·licitarà el consentiment com a usuari per a la inclusió de les seves dades a les nostres bases amb la finalitat de poder remetre-li informació sobre els productes o serveis sol·licitats, així com per a realitzar enviaments promocionals sobre altres productes o serveis propis de la nostra empresa. La retirada del consentiment a algun d’aquests objectes no condicionarà en cap cas l’execució del contracte de prestació de serveis que es pugui subscriure.

Només es recolliran aquelles dades que siguin estrictament necessaris, i en cas de que hi hagi dades de caràcter no obligatori, se li informarà degudament.

3. Terminis de Conservació

RIOSTA BARCELONA conservarà les dades dels seus clients durant la seva vigència contractual i posteriorment per al compliment de les obligacions legals.

D’altre banda, tant les dades d’antics clients com d’usuaris, es conservaran per a la realització d’accions promocionals, durant un termini de 5 anys, sense perjudici de la conservació que resultés necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions i/o sempre que ho permeti o obligui la legislació aplicable.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos i per un termini màxim de 5 anys.

4. Mesures de Seguretat Implementades

RIOSTA BARCELONA es compromet al compliment del deure de guarda i custòdia de les dades així com a la seva obligació de secret, i per això adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable, i tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a què estan exposades (ja siguin riscos naturals, industrials, riscos no intencionats o riscos intencionats provinents d’accions humanes).

Amb aquesta mateixa finalitat, es manté de manera continuada la supervisió, control i avaluació de tots els processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards nacionals i internacionals.

Per a millorar l'experiència de navegació i el servei, aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Al continuar amb la navegació s'entén que accepta la nostra política de cookies. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies