Condicions generals d’ús

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d’ús (les “Condicions d’Ús”) regulen l’accés i la utilització del lloc web allotjat sota el nom de domini www.riostabarcelona.com (el “Lloc Web”), així com els continguts i serveis que el titular del lloc Web posa a disposició dels seus usuaris (els “usuaris”) i estableixen juntament amb la Política de Privadesa i de Galetes, relatives a la gestió de dades de caràcter personal dels usuaris, els termes i condicions pels quals es regeix el lloc web (els “Termes i Condicions”).

1.AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular del lloc web:

RIOSTA BARCELONA S.L. és una firma comercial, el domicili social es troba a Barcelona, avda.Diagonal, 357, baixos, proveïda de C.I.F. B67210492. Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat al correu electrònic info@riostabarcelona.com o número de telèfon 931984067 en horari d’oficina de 9:30h a 13:30h y de 15:30h a 18:30h.

L’accés al Lloc Web o el seu ús per l’Usuari implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació dels Termes i Condicions. Per tant, es recomana que l’Usuari els llegeixi detingudament cada vegada que vulgui accedir al Lloc Web. Pots ampliar la informació clicant aquí.

2.SERVEI DE COMPRA D’ENTRADES

RIOSTA BARCELONA S.L. posa a disposició dels seus usuaris un servei de compra d’entrades a través del qual els Compradors poden adquirir, de forma ràpida i senzilla, entrades per als Esdeveniments publicats en la seva pàgina web.

Els usuaris que accedeixen al Lloc Web i, concretament a la secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, al que queden subjectes i que s’exposen en detall aquí.

3. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

Els Usuaris seran enterament responsables del correcte ús del Lloc Web amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, la moral, els bons costums i l’ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que pugui ser-los impartida per RIOSTA BARCELONA S.L.

Els Usuaris s’abstindran d’utilitzar els serveis i continguts del lloc web amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el funcionament del Lloc Web, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi del lloc web a altres Usuaris.

El nostre sistema antivirus és raonablement segur. Per tot això, RIOSTA BARCELONA S.L. no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) dels Usuaris quan aquests accedeixin al Lloc Web o l’utilitzin.

RIOSTA BARCELONA S.L. no serà responsable del funcionament de les xarxes de comunicació que fan possible el funcionament del lloc web, ja siguin fixes o mòbils, la responsabilitat incumbeix enterament a prestadors aliens a RIOSTA BARCELONA S.L.

Si ho considera oportú, RIOSTA BARCELONA S.L. podrà suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si escau, retirar els continguts que consideri incorrectes o il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d’autoritat competent, sense que aquesta suspensió pugui donar lloc a cap indemnització.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

RIOSTA BARCELONA S.L. és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en el Lloc Web, així com dels continguts accessibles a través del mateix.

L’autorització a l’Usuari per a l’accés al Lloc Web no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de RIOSTA BARCELONA S.L., pel que queda terminantment prohibit el seu ús.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com els textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en el mateix són o bé titularitat de RIOSTA BARCELONA S.L. o bé té sobre els mateixos els drets de explotació necessaris, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. TANCAMENT DE COMPTE D’USUARI I SUSPENSIÓ DEL SERVEI

RIOSTA BARCELONA S.L. es reserva el dret d’admissió i d’exclusió del lloc web. Qualsevol usuari que no compleixi les normes anteriorment descrites podrà ser exclòs del Lloc Web.

Així mateix, RIOSTA BARCELONA S.L., podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en els Termes i Condicions.

6. MODIFICACIONS A LES CONDICIONS D’ÚS.

RIOSTA BARCELONA S.L. es reserva el dret de modificar les presents Condicions d’Ús d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament en el Lloc Web, pel que recomana a l’Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com RIOSTA BARCELONA S.L. protegeix la seva informació.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els Termes i Condicions queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Lloc Web, l’Usuari i RIOSTA BARCELONA S.L. acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

8. POLITICA DE PRIVADESA

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, actualitzada amb la regulació europea de protecció de dades,les dades dels usuaris que accedeixin aquest portal, i així ho consentissin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de la marca RIOSTA BARCELONA S.L., amb domicili a avda.Diagonal, 357, baixos (08037) Barcelona.

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, sense la necessitat d’estar registrats. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació sobre RIOSTA BARCELONA S.L..

Els usuaris, de forma voluntària, determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que facilitin lliurement siguin incorporats a un fitxer responsabilitat de RIOSTA BARCELONA S.L., a l’efecte de mantenir-los informats i oferir-los productes i/o serveis. Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

En cas que l’usuari no estigui conforme amb que les seves dades s’incorporin a un fitxer i, posteriorment, siguin tractats amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar en la casella que no autoritza la incorporació al fitxer. En cas d’haver-ho autoritzat, però voler revocar l’autorització o modificar algun de les dades que consten, l’usuari només haurà d’enviar un correu electrònic a info@riostabarcelona.com, o al domicili del responsable del fitxer que consta més amunt. L’usuari té reconegut el dret d’informació, accés, cancel·lació, rectificació, oposició i portabilitat sobre les dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquests, si es dóna el cas.

Queda restringit l’accés a la pàgina web a menors de 14 anys, que hauran de tenir el consentiment de pares o tutors, que es responsabilitzessin a tot moment dels seus actes.

RIOSTA BARCELONA S.L. disposa dels coneixements i mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de bases de dades i la prestació de determinats serveis i està dotat i disposa dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de dades segons la regulació establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’acord al Reglament .

RIOSTA BARCELONA S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat de les comunicacions i transaccions que es produeixin mitjançant la pàgina web, en funció de l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions. No obstant això, les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són altament fiables, per la qual cosa no es pot garantir que el servidor estigui totalment lliure de virus i interferències informàtiques. RIOSTA BARCELONA S.L. queda lliure de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis que pogués derivar-se d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o un altre tipus d’avaries de caràcter tecnològic, motivades per causes alienes a la firma.

RIOSTA BARCELONA S.L. queda legitimada per excloure l’ús de la pàgina web a un usuari en concret, en cas de presumpta falsedat de dades, o presumpta comissió d’algun dels delictes o faltes tipificades en el Codi Penal.

Amplia la informació sobre la privacitat clicant aquí.

Per a millorar l'experiència de navegació i el servei, aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Al continuar amb la navegació s'entén que accepta la nostra política de cookies. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies