Sobre les pintades a Santa Maria del Mar

8 de Maig de 2018

Des de Riosta Barcelona volem mostrar el nostre rebuig més absolut cap a les accions com les que s’han portat a terme recentment al mur lateral de Santa Maria del Mar, un edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i una de les basíliques gòtiques més destacables de Barcelona on tenim la sort de treballar.

Creiem que la protesta és sempre lícita i necessària per a aconseguir millores, però que mai ha d’anar acompanyada de desperfectes i agressions al nostre patrimoni històric i que hi ha moltes altres formes de protesta.

Un dels valors principals del projecte de Riosta Barcelona és la sostenibilitat en la gestió dels edificis. Una sostenibilitat que implica, com a premissa bàsica, tenir especialment cura de les comunitats més properes que envolten aquests espais i que són el principal actor que hi ha de conviure i interactuar dia rere dia. De fet, cal posar en valor que moltes de les seves activitats s’hi interrelacionen i conformen una part important del patrimoni immaterial que també cal conservar i preservar.

Tenim clar que les tradicions es van renovant, i també que tota la gent interessada en aprendre, conèixer i gaudir dels edificis històrics ha de fer-ho amb una actitud de respecte i tolerància. Que el turisme, en cap cas, ha de ser invasiu o incòmode per al veïnat.

Sabem que és difícil trobar un equilibri entre un model turístic sostenible, la conservació preventiva i la divulgació rigorosa dels espais patrimonials, i no per això hem de deixar de buscar mesures que regulin els principals factors que degraden la qualitat de vida de les comunitats de les que parlàvem abans. Pensem, però, que a la vegada cal permetre un accés universal al coneixement patrimonial de la nostra ciutat.

I és que creiem que els edificis formen part de la nostra història i que conèixer i respectar el patrimoni que ens envolta és essencial per a aconseguir una societat millor. Creiem, doncs, que ser conscients del nostre passat és la base d’una millor convivència i que la conservació dels edificis històrics ha de ser als fonaments dels valors que imperin en la nostra societat.