Santa Maria del Mar recupera els seus vitralls gòtics del segle XIV

24 de Gener de 2019

Per primera vegada en segles es poden tornar a veure in situ els dos únics plafons gòtics de vitralls preservats atzarosament dels terratrèmols, bombardeigs i disturbis que va viure la ciutat.

Després d’un acurat procés de neteja, emmarcament i il·luminació, els vitralls gòtics de Santa Maria del Mar tornen a lluir dins el temple per al que van ser pensats. Amb aquesta acció, que segueix rigorosament els criteris vigents en matèria de conservació preventiva, es pretén acostar el patrimoni històric artístic d’aquesta emblemàtica església al públic i posar-lo en valor. Aquesta iniciativa ha estat fruit de la col·laboració entre l’equip directiu de la parròquia, l’empresa “Riosta Barcelona”, l’equip de restauradors de “Vitralls Bonet” i el Museu d’Història de Barcelona.

Es podran veure, d’ara endavant, a l’incipient espai museístic que la parròquia de Santa Maria del Mar està formant a les tribunes de l’absis, on també es poden veure la Marededéu gòtica provinent del portal de Sombrerers i els vestigis escultòrics del desaparegut baldaquí setcentista de l’altar major.

Uns vitralls de més de 600 anys d’història

La Basílica de Santa Maria del Mar conté un dels millors conjunts d’art del vitrall de Barcelona. Tanmateix, la major part d’exemplars daten d’època moderna i, sobretot, de mitjan segle XX. L’acció destructora dels primers dies de la Guerra Civil va ser catastròfica per als finestrals de la basílica, ja que el gran incendi que s’hi va produir fongué l’emplomat de moltes de les seves vidrieries de colors.

Al magatzem de la Basílica s’hi van conservar, però, dos plafons originals del segle XIV que s’insereixen de ple en el gòtic lineal. Aquests plafons representen l’Ascensió de Crist i el Lavatori dels Apòstols i, segons els investigadors, son els darrers fragments de vitrall d’època fundacional de la basílica. Preservats atzarosament dels terratrèmols, bombardeigs i disturbis que han perlat la història de la ciutat, aquests vitralls tornen a ser visibles a tothom, després d’un acurat procés de neteja i emmarcament dels plafons.

L’estiu de 1922 l’arquitecte Joan Bassegoda i Nonell estava dirigint, a petició de la Junta d’Obres de Santa Maria del Mar, la restauració de la capella de Sant Salvador. Durant aquest procés es va decidir retirar el retaule de la capella per tal de desemparedar el finestral cegat de damunt de l’altar. En aquell moment aparegueren els dos plafons de l’Ascensió i el Lavatori. Bassegoda apuntà de seguida que es tractava de vitralls medievals, per bé que algunes parts mostraven indicis d’haver estat restaurats amb tècniques i materials propis del s. XVII. A més, també assenyalà que la resta de plafons que completaven el finestral presentaven la data 1712. Per tot això es va deduir que els vitralls que s’havien descobert no havien sigut aparedat fins, com a mínim, mitjan s. XVIII.

Segons l’historiador Joan Ainaud de Lasarte, els plafons de l’Ascensió i el Lavatori podrien datar entre l’any 1341 –data de dotació de la Capella de Sant Salvador– i el 1385 –data de consagració de l’església de Santa Maria del Mar–. El mateix autor va establir certes coincidències estilístiques entre aquests plafons i el vitrall del Calvari avui conservat a la Sala Capitular del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona, que els investigadors coincideixen en datar, també, en el segon quart del s. XIV.

Fos com fos, aquests vitralls van quedar emparedats durant la redecoració barroca de la capella, el que va permetre que es conservessin intactes fins a la seva redescoberta l’any 1922. Va ser llavors quan, donada la seva importància i antiguitat, es va decidir retirar immediatament els plafons per tal que la casa “Rigalt i Granell” abordés la restauració dels seus emplomats i acabats pictòrics. En aquella intervenció, en la que se seguiren uns criteris molt diferents als que regeixen actualment la restauració de vitralls, es va aportar nous suports de vidre i de plom i es va variar el format dels seus marges superior i inferior.

Segons el mateix Bassegoda, aquests plafons es van conservar durant un temps a l’Arxiu de la Junta d’Obres de Santa Maria del Mar. L’any 2000 els plafons van formar part de l’exposició itinerant “El vitrall, l’art del color i de la llum” organitzada per l’Obra Social de La Caixa.

Descarrega’t l’article sencer: Num04_Gener.pdf