Macià Bonafè: un dels tallistes més prolífics del segle XV a Catalunya

25 de Juny de 2018

Macià Bonafè va ser una de les figures més rellevants pel que fa a la talla en fusta al segle XV. Tot i això, segueix sent una figura poc estudiada degut a la poca quantitat d’obres seves conservades. S’han pogut documentar fins a tretze obres del taller de Bonafè, però només se’n conserven dues: el cadirat del convent de Sant Francesc, a la ciutat de Mallorca1, i el cor baix de la Catedral de Barcelona.

No obstant això, recentment hi ha propostes que reobren el debat sobre el tallista. La més recent és la de Joaquim Graupera, que sosté en aquest article que el conjunt de seitals distribuïts per algunes de les capelles laterals de Santa Maria del Mar podrien tractar-se del cadirat tallat per Bonafè i que es creia perdut. Aquestes hipòtesis plantejades recentment conviden a revisar la historiografia sobre l’artista i a plantejar noves línies de recerca.

(…)

Llegir aquí l’article sencer: Núm 02 – Juny.pdf