Les Rúbriques de Bruniquer en digital

3 de Desembre de 2018

Com a resultat de la voluntat d’impulsar noves eines i recursos que acostin el patrimoni documental a la ciutadania, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha creat el recurs digital Les Rúbriques de Bruniquer. Una cronologia de Barcelona.

Les Rúbriques de Bruniquer és la compilació del conjunt de disposicions, lleis, privilegis i fets, anotats en dietaris, de la ciutat de Barcelona del període comprès entre 1249 i 1714. Les més de 12.000 rúbriques contenen informació de caràcter polític, econòmic, urbanístic, social, artístic o cultural, essencials per conèixer i estudiar la història de Barcelona dels segles XIII al XVIII.

Aquest nou recurs s’ha creat mitjançant el buidatge i la indexació de tot el contingut inclòs en les Rúbriques, fet que permetrà múltiples lectures i creuaments de dades sobre la història de Barcelona mai realitzats fins ara.

Amb la voluntat que el recurs pugui esdevenir una eina d’utilitat pedagògica per als alumnes d’ESO i Batxillerat, incorpora diverses propostes didàctiques sobre diferents aspectes de la història de Barcelona que es poden estudiar i analitzar a partir de les Rúbriques.